Norwegian Committees 1999-2000

Langrennskomiteen i Norges Skiforbund består av følgende 4 personer. De er valgt på NSFs ting våren 1999, og sitter fram til neste ting våren 2001:

Leder
Jan Erik Granamo, Heimstad, 7700 STEINKJER
Tlf. privat: 74 14 62 38
Tlf. jobb: 74 13 73 90
Fax: 74 13 75 60
Mobil: 91 56 44 61

Medlemmer
Nina Skeime Kostøl, Skredderudvn. 9, 1480 Slattum
Tlf. privat: 67 07 03 60
Fax: 67 07 03 61
Tlf. jobb: 22 72 20 20
Mobil: 90 82 86 79
E mail: nina.skeime.kostol@firesafe.no 

Anne Sørli, Ljåmo, 7320 FANNREM
Tlf. privat/fax: 72 48 51 45
Mobil: 91 10 82 32

Tor Undheim, Skovengvn. 18, 2008 Fjerdingby
Tlf. privat: 63 83 81 23
Telefon jobb: 23 16 71 84
Fax jobb: 23 16 71 80
Mobil: 90 79 43 29
Email: tor@dolphinics.no

Langrennskomiteen har oppnevnt følgende underutvalg, som arbeider med spesielle saker. Disse er også tillitsvalgte:

Terminliste-/arrangement og anlegg
Anne Sørli, Jon Olav Knotten, Hermod Bjørkestøl, Olav Talle.

Utdanning
Tor Undheim, Arild Strømnes. ( Svein Tore Samdal og Sindre Bergan - ansatte)

Økonomi
Nina Skeime Kostøl.

Turrenn m.m.
Erik Røste, Einar J. Berger, Vigdis Rønning, Tor Skraastad, Rune Åslund.


Ansatte Landslagstrenere:
 • Inge Andersen - landslagssjef og trener for kvinnelagene (Team Telenor)
 • Pål Gunnar Mikkelsplass - trener for elitelaget menn
 • Steinar Mundal - trener for ”Team Astra” menn
 • Ole Morten Iversen - ass.trener for kvinnelagene (Team Telenor)
 • Carl Henning Gran - trener for HV-laget menn
 • Svein Tore Samdal, trener for juniorlaget (Team Olden). 

Andre ansatte som jobber med langrenn i Norges Skiforbund:

 • Per Nymoen - avdelingsleder langrenn ved forbundskontoret
 • Geir Skari - manager (jobber med forskjellige oppgaver tilknyttet landslagene)
 • Sindre Bergan - jobber med utdanning, halv stilling
 • Brit Baldishol konsulent - jobber med terminlistesaker og arrangementssaker
 • Terje Langli, Per Knut Aaland, Geir Tufto - leder smøreteamet for landslagene. Alle tre er ansatt i full stilling
 • Smøreteam for øvrig utgjøres av bl.a. Ole Bjørn Tretterud, Terje Steinsland og Magne Myrmo.
  Medisinsk team: Lege Knut Gabrielsen, fysioterapeuter Torger Hansen, Bjørn Fossan, Morten Aamodt og Ole Henrik Evensen. Disse leder det medisinske teamet rundt landslagene.

Andre grupper tilknyttet virksomheten i Langrennskomiteen:

 • Fire skigymnas: Nordreisa vgs, Meråker vgs, Norges Toppidrettsgymnas (avd. Lillehammer og avd. Geilo) og Skigymnaset på Hovden.
 • Norges Ski-Veteraner (leder: Ola Svenneby, 2436 Våler), en organisasjon for langrennsveteraner og ”World-Loppet”-deltagere.
 • Langrennssportens Venner (leder: Frank Pedersen, Skien), arbeider med å skaffe penger til rekrutteringsarbeidet i langrenn, hovedsakelig gjennom luesalget.
 • Trenerklubben: Organ for langrennstrenere (trener II og høyere). Leder: Kåre Tønne, Steinkjer.

Development: Fossum Trading
Hosted by: ITweb Online