Facts

NSF gjennom 90 år

Formålsparagraf: "NSFs formål er å lede norsk skiidrett og arbeide for dens utvikling og utbredelse, og å påse at den drives sunt og rasjonelt samt å representere skiidretten internasjonalt".

Norges Skiforbund ble stiftet 21. februar 1908, og er en sammenslutning av rundt 1400 idrettslag som driver skiidrett. Forbundet er inndelt i 19 skikretser og er tilsluttet Norges Idrettsforbund og Det Internasjonale Skiforbund (FIS).

Norges Skiforbunds høyeste myndighet er Skitinget, som møter annet hvert år. Mellom Skitingene styres forbundet av et skistyre på 8 personer, med skipresidenten som leder. Administrasjonen er på ca. 20 personer og ledes av generalsekretæren. For øvrig har forbundet ca. 30 hel- og deltidsansatte trenere i de forskjellige skigrener: Alpint, hopp, kombinert, langrenn, freestyle, telemark og speedskiing.

Norges Skiforbund har for et par år siden lagt bak seg en alvorlig økonomisk krise, men har i dag full kontroll med økonomien med et årlig driftsbudsjett på ca. 55 mill. kroner. Overskuddet for 1997 ligger på rundt 5 millioner kroner.

Skiløping har vært drevet i Norge i flere tusen år. I 1933 ble det på Rødøy i Helgeland funnet en helleristning av en skiløper som man mener er 4000 år gammel, altså fra den yngre steinalder. Ull omtales som gud for jakt og fiske og regnes som skiløperguden, mens Skade får omtale som skiløpningens gudinne. Skiløpingen omtales videre som en idrett som hører med til enhver høybåren krigers oppdragelse. Både konger og høvdinger øvde seg i den. Olav Trygvasson (995) blir omtalt som en som "løp bedre på ski enn andre menn". Om Einar Tambarskjelve (1000) fortelles det at han var "dyktig på ski som enhver annen bra mann". Arnljot Gelline og to til brukte ski under flukt (1026), men da det gikk smått, tok Arnljot de andre opp på sine ski. "Tre mann på ett par ski".

Development: Fossum Trading
Hosted by: ITweb Online