Økologisk salgsvekst på nesten 11 prosent – stabil produksjon

Posted 18. September 2012 by Editor

Salget av økologiske varer fortsetter å øke i 2012. Spesielt egg og barnemat har en markant vekst. Økologisk kornproduksjonen gikk ned, som for konvensjonelt korn, men har samme andel av samlet produksjon. Økologisk melkeproduksjon øker, mens kjøttslagene bare har mindre endringer i produksjonen.

I 1. halvår 2012 ble det solgt meieri-varer for 127,2 mill. kroner, viser rapporten fra SLF.


Statens landbruksforvaltning (SLF) la i dag frem sin statusrapport for produksjon om omsetning av økologiske landbruksvarer for 1. halvår 2012. På de fleste områder går salget opp, mens den økologiske produksjonen er mer eller mindre uendret fra 2011.

Barnemat vinner salget
Det ble solgt økologiske matvarer for 555 mill. kroner i dagligvarehandelen i de første seks månedene i år. Det er en økning på nesten 11 prosent fra samme periode i fjor. Økologiske egg og barnemat er blant de store vinnerne, med salgsøkninger på hhv. 26,8 og 32,4 prosent fra 1. halvår 2011. Barnemat har i mange år hatt god vekst i salget. Når økologiske egg nå viser muskler kan det skyldes det nye forbudet mot burhøns, og dermed utjevning av prisforskjellene på konvensjonelt og økologisk produserte egg.

Meieriprodukter er den største varegruppen av økologiske produkter. I 1. halvår 2012 ble det solgt meierivarer for 127,2 mill. kroner, en økning på 5,7 prosent fra 1. halvår 2011. Men fortsatt er det mindre enn halvparten av den økologiske melka som videreselges som økologisk. Deretter følger grønnsaker, barnemat, kornprodukter og bakevarer, samt egg. Disse varegruppene utgjør til sammen 75 prosent av omsetningen av økologiske matvarer i dagligvarehandelen.

Erfaringer fra tidligere undersøkelser tyder på at salget av økologiske varer er bedre i 2. halvår enn i 1. halvår.

Kjøttproduksjonen er stabil
Tallene som SLF har innhentet tyder på at produksjonen av økologisk kjøtt er forholdsvis stabil. Storfeproduksjonen er svakt redusert, mens produksjonen av økologiske lam, kalkun og kylling er stabil eller svakt synkende. Den økologiske andelen av norsk griseproduksjon er fortsatt svært liten.

Matkornet regnet bort
Med den sørgelige kornhøsten i 2011 er det naturlig at også leveransene av økologisk korn gikk ned. I kornåret 2011-2012 ble det levert nærmere 11 tusen tonn norsk økologisk korn til kornmottakene, en nedgang på 2 000 tonn fra året før. Mye av det økologiske kornet hadde ikke matkvalitet. Dette fikk følger for importen. Import av økologisk mathvete økte, mens importen av fôrkorn gikk ned.
Andelen økologisk kraftfôr av totalt kraftfôrsalg er dermed 1,6 prosent, svakt ned fra 2010-2011.

xNews by ITweb Online As