For lite egg i EU

Posted 18. June 2012 by Editor

Det er stor mangel på egg i EU etter en periode med overskudd, og prisene har svingt voldsomt de siste to årene. Eggmangel og høye priser de siste månedene har medført at bakerier, pastaprodusenter og andre har måttet redusere aktiviteten, og importen av egg har økt. At mange EU-land fortsatt ikke har avviklet uinnredede bur for hønene er en viktig årsak til markedssituasjonen.

Utover 2010 ble det et stort overskudd av egg i EU, og dermed lave priser. Dette førte videre til reduserte innsett og eggproduksjonen sank gjennom 2011 og inn i 2012. Forbudet mot uinnredede bur fra 2012 har forsterket produksjonsnedgangen, og dermed anslår bransjen at eggproduksjonen vil reduseres med 10-15 prosent i 2012.

For å lese mer, trykk på linken under:

https://www.slf.dep.no/no/produksjon-og-marked/kjott-og-egg/marked-og-pris/For+lite+egg+i+EU.18712.cms

xNews by ITweb Online As